Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"
badanie i leczenie nietrzymania moczuProgram profilaktyki raka szyjki macicydiagnostyka i leczenie zmian na szyjce macicydiagnostyka i leczenie zmian na sromiediagnostyka i leczenie stanów zapalnychUltrasonografia
diagnostyka i leczenie zmian na sromie
1. Wulwoskopia

Wulwoskopia to nieinwazyjne, bezbolesne badania nabłonków okolicy płciowej
(sromu, krocza, odbytu itd.). Wulwoskop to stereoskopowy mikroskop pozwalający na
oglądanie zmian w powiększeniach lupowych (x4 do x20).

Celem wulwoskopii jest:
- precyzyjne określenie cech zmian skórnych u pacjentek zgłaszających dolegliwości;
- wykrywanie subklinicznych zakażeń HPV, istotnych stanów przedrakowych VIN 2/3,
raków sromu w okresie bezobjawowym;
- kontrola wyników leczenia chorób zapalnych infekcyjnych jak i przewlekłych
dermatoz sromu;
- wskazanie miejsc biopsji celowanej, wykonywanej pod kontrolą wulwoskopu.

Wykonanie wulwoskopii wymaga:
- delikatnego usunięcia z powierzchni nabłonków treści pochwowej, wydzieliny
zapalnej, płytek złuszczonego nabłonka itp.;
- prostopadłego oświetlenia sromu silnym źródłem światła wulwoskopu;
- użycia filtra zielonego w celu oceny rysunku naczyń krwionośnych;
- stereoskopowej oceny powierzchni naskórka i błon śluzowych sromu;
- przeprowadzenia próby octowej z 3-5% kwasem octowym;
- przeprowadzenia przyżyciowego barwienia 1% wodnym roztworem błękitu toluidyny
(test Collinsa).

Wskazania do wulwoskopii:
- dolegliwości (np. swędzenie, pieczenie) zgłaszane ze strony sromu, krocza i okolicy
odbytu;
- widoczne „gołym” okiem zmiany sromu, krocza, okolicy odbytu (zaczerwienienie,
nadżerka, owrzodzenie, leukoplakia, wzrost egzofityczny, brodawka, wyprysk);
- występowanie chorób przenoszonych drogą płciową u partnera seksualnego;
- podejrzenie neoplazji anogenitalnej związanej z zakażeniem HPV;
- wykrycie DNA wysokoonkogennych typów HPV;
- stwierdzona neoplazja śródnabłonkowa szyjki macicy (CIN), pochwy (VaIN), odbytu
(AIN);
- badania kontrolne w przewlekłych dermatozach sromu (np. liszaj twardzinowy) oraz
w trakcie leczenia opryszczki genitalnej i kłykcin kończystych;
– dokonanie wyboru miejsca biopsji celowanej.


2. Krioterapia

Zastosowanie niskich temperatur do zabiegów ablacyjnych pozwala na zniszczenie
chorobowo zmienionej tkanki szyjki macicy bez konieczności jej chirurgicznego skracania.
Zabieg trwający kilka minut nie wymaga znieczulenia a sondy o różnych kształtach
pozwalają leczyć nie tylko szyjkę macicy (np. wybrane stany przedrakowe) ale również
zmiany pochwy i sromu.

3. Waporyzacja laserowa/ laseroterapia- Laser CO2 w ginekologii

Precyzja lasera chirurgicznego pozwala wykonywać małoinwazyjne zabiegi ginekologiczne z optymalnym efektem estetycznym przy małym ryzyku powstawania blizn.

Laser chirurgiczny pozwala na wycinanie zmian skórnych (np. brodawki, kłykciny
kończyste) i błon śluzowych (np. polipy szyjkowe). Innym zastosowaniem jest ablacja,
czyli niszczenie samej powierzchni nabłonka w trakcie waporyzacji laserowej. Użyta
energia lasera odparowuje zmieniony nabłonek. Leczy się w ten sposób np. endometriozę szyjkową i wybrane przypadki tzw. nadżerek.

Zabiegi laserowe dobry efekt estetyczny zamykania naczyniaków widocznych na skórze
sromu czy nacinania zwężonego wejścia do pochwy powodującego dyskomfortowe lub
bolesne współżycie.Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"