Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"
Prosta strona
W związku z nagłą śmiercią Ś.P Dr n. med. Dariusza A. Bieleckiego 

Przychodnia została ZAMKNIĘTA 


Historie choroby zostaną przewiezione do Urzędu Wojewódzkiego
przy ul. Mickiewicza 9 w Białymstoku.Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"