Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"
1%podatkuSTATUTSzkoła RodzeniaĆwiczenia dla kobiet z nietrzymaniem moczuKursy i szkolenia
FUNDACJA "DLA NIEJ"

Celem fundacji jest:

1.   Zwiększenie skuteczności profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych narządu rodnego i gruczołu piersiowego u kobiet.

2.   Opieka nad kobietą w okresie okołomenopauzalnym i w okresie przekwitania, przeciwdziałanie uciążliwościom związanym z klimakterium ze szczególnym uwzględnieniem nietrzymania moczu u kobiet.

3.   Poprawa zdrowia psychosomatycznego u kobiet po zabiegach operacyjnych.

4.   Zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki chorób narządu rodnego poprzez skrócenie czasu oczekiwania na określony rodzaj procedury medycznej.

5.   Zminimalizowanie kosztów diagnostyki i leczenia ponoszonych przez pacjentki, co nabiera szczególnego wymiaru wobec złej i pogarszającej się sytuacji materialnej znacznej części polskich kobiet.
Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"